english | français
left_elefant

s finančnou podporou

UNESCO
UNESCO

ZENTIVA, Hlohovec
ZENTIVA

Mesto HLOHOVEC
Mesto Hlohovec

BEKAERT, Hlohovec
bekaert

Honorárny konzul Slovenskej republiky
THOMAS KLINEK WARD


  *   Ex libris sú po každý raz ako nové hračky v rukách detí.   *   Ex libris - takmer ako stránky, v ktorých listuje vánok, takmer ako obloha, pokreslená dymom.   *   Ex libris šíria tak pokojne myšlienky, ako obloha, čistá po daždi.   *   Ex libris nám možno hovorí o uspokojení /?/.   *   Ex libris je ako priaznivý vietor, ktorý, prenášajúc nás cez krajiny pamäti, nás zároveň pobáda na prechádzku očami.   *   Ex libris je odmenou pre naše očakávania rovnako ako farby, ktoré víťazne ležia na dúhe.   *   Ex libris sú ako okrídlené vrcholy. Myslíme, že sme ich dosiahli, ale ony rastú ďalej.   *   Ex libris je ako nečakaná čistota, na ktorej piedestále leží sivé, oblačné nebo.   *   Ex libris sú jako malé mosty, klenúce sa nad priepasťami, tmavé a žiarivé. Sú dotykom ruky, úprimne nám podávanej.   *   Ex libris sú stránky, poznačené a ozdobené zvukom života.   *   Ex libris sa môžu zdať malým prepychom, ktorým sa sami obdarúvame. Nahrádzajú nám to, čo nemôžeme dosiahnuť.   *   Ex libris sú naplnené myšlienky neúnavných cestovateľom.   *   Ex libris pripomínajú prístavy, vybudované so starovekou múdrosťou.   *   Ex libris a smutné svetlo októbra, "bodkované" oblakmi.   *   Niekedy je ex libris zábleskom, ktorý sa nám pripomína bez toho, aby sme si to želali.   *   Zbierka ex libris je žiarivým ovocím mnohokrát splnených očakávaní.   *   Ex libris sú pramienky, ktoré lemujú cesty, trochu smutné, trochu osamotené.   *   Ex libris sú ako zvony, ktoré bijú na poplach proti ľahostajnosti ku kráse.   *   Ex libris sú ako staroveké múry, ktoré zreteľne, bez zhonu, ukazujú znaky života.   *   Ex libris sú ako rozhojdané bóje priehrady, na ktorú útočia vlny.   *   Ex libris . ako okná, na ktorých sú, bez akéhokoľvek tieňa, motýle.   *   Niektoré ex libris sú presiaknuté nádherou každodennosti.   *   Ex libris sa zdá byť obdĺžnikom svetla, ktorý je zamknutý za zahaleným okenným sklom.   *   V ex libris má predstavivosť občas silu koreňov, posplietaných v tme.   *   Ex libris sú ako lode, ktoré sa vynárajú nad horizontom.   *   Každý ex libris je nami vymedzený malý priestor, v ktorom sa harmonicky odzrkadľuje to, čo nás obklopuje.   *   Niektoré ex libris sú ako nekončiaca prehliadka jesenných stromov.   *   V ex libris je niekedy kultivovanosť vecí, okolo ktorých prechádzame bez povšimnutia.   *   Každý ex libris je ako zvonenie zvončeka.   *